जगातील सर्वात लांब नदीचा उगम कोठे होतो आणि ती कुठे विलीन होते? जाणून घ्या...

Team Lokshahi

Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia
Nile River | Commons-wikimedia