G20साठी आलेल्या पाहुण्यांना 'हा' खास भोजनाचा बेत!

shweta walge