Biriyani Rice: बिर्याणी, पुलावसाठी भात मोकळा फडफडीत कसा शिजवायचा?

Team Lokshahi