रेल्वे रुळांच्या बाजूला पिवळ्या बोर्डवर लिहले जाणारे W/L किंवा 'सी/फा' याचा काय अर्थ आहे? जाणून घ्या...

Team Lokshahi

W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google
W/L or 'C/Fa' | google