'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये केळी

Shweta Shigvan-Kavankar