Shinde-Fadnavis government:

Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com