house collapsed

Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com