Power outage in Pakistan

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com